Zes tips om Nederlandse IC-zorg met technologie te verbeteren


Het is noodzakelijk om processen op de IC verder te verbeteren zodat dezelfde zorg met minder mensen kan worden gegeven. Wij geven zes tips om de Nederlandse IC-zorg met technologie te verbeteren.

In Nederland is al jaren een tekort aan verpleegkundigen op de intensive care (IC-) afdelingen. Tegen 2030 wordt zelfs verwacht dat maar de helft van de benodigde IC-verpleegkundige beschikbaar is om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Dit probleem wordt de komende jaren alleen nog maar groter door de vergrijzende samenleving en een stijging in het aantal burn-outs onder zorgprofessionals. 

Het is noodzakelijk om processen op de IC verder te verbeteren zodat dezelfde zorg met minder mensen kan worden gegeven. Wie heeft hier een beter perspectief op dan de medewerkers op de werkvloer zelf? In gesprek met vijf intensivisten en vijf IC-verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland herkennen in vier technologieën mogelijkheden om de Nederlandse IC-zorg te verbeteren.

Mogelijkheden om de Nederlandse IC-zorg met technologie te verbeteren

  1. Artificial Intelligence / Machine Learning : achteruitgang in patiënten eerder herkennen en bezetting op de IC voorspellen.
  2. Biosensoren / Continue monitoring: zorg sneller verplaatsen van de IC naar de verpleegafdeling en kritieke patiënten al op de verpleegafdeling monitoren om IC-opname te voorkomen.
  3. Slimme alarmering: alleen relevante alarmering bij de IC-verpleegkundige brengen en alarmen weghalen bij de patiënt.
  4. interoperabiliteit de registratielast verminderen door automatische registratie in het EPD.

Zes tips om Nederlandse IC-zorg met technologie te verbeteren

De noodzaak is er, de technologieën zijn er en de wil vanuit zorgprofessionals ook. Hoe kunnen we nu verder? Wij geven zes tips om de Nederlandse IC-zorg met technologie te verbeteren. 

  1. Geef zorgprofessionals tijd en handvatten om mee te helpen met de inbedding van technologieën. Bekijk ook eens onze AI-routekaart. Deze helpt bij het stellen van de juiste vragen en ondersteunt de dialoog over AI-implementatie tussen stakeholders binnen uw organisatie.
  2. Focus op samenwerking binnen ziekenhuizen tussen bijvoorbeeld de afdelingsverpleegkundigen en IC-verpleegkundigen. Organiseer en stimuleer onderlinge uitwisseling van ideeën over verbetering van zorgprocessen.
  3. Benoem een digitale dokter en laat deze tijd besteden aan het verbinden van zorgprofessionals en de ICT-afdeling van het ziekenhuis.
  4. Start klein en probeer niet alle problemen in één keer op te lossen. Het helpt hierbij om eerst samen te vast te stellen wat precies de verschillende problemen zijn.
  5. Implementeer eerst al bewezen technologieën en vindt het wiel niet steeds opnieuw uit. Denk bijvoorbeeld aan de oplossing van Pacmed die al in meerdere IC’s helpt om de druk op de capaciteit en de zorgprofessionals te verlichten.
  6. Zorg voor kennisdeling tussen ziekenhuizen. Een mooi instrument hiervoor is een benchmark. Bij M&I/Partners hebben wij kennis en ervaring met het uitvoeren van de benchmark medische technologie. Ziekenhuizen geven aan concrete voorbeelden te vinden en te leren waar hun organisatie staat ten opzichte van anderen. Zo kan de innovatiekracht in de zorg verbeterd worden. In de PDMS-marktinventarisatie is te zien welke ziekenhuizen hetzelfde EPD en PDMS hebben en (extra) interessant zijn om mee samen te werken. 

Meer weten?

Meer weten over het verbeteren van IC-zorg met technologie? Neem contact op met Melissa of Petra.

 Terug naar het overzicht