Vilente op weg naar één integraal ECD

Vilente op weg naar één integraal ECD

Vilente wil een integraal ECD zodat alle typen dienstverlening worden ondersteund vanuit één pakket. M&I/Partners heeft dit selectietraject succesvol ondersteund.

Integraal ECD

Op dit moment werkt Vilente in de extramurale zorg met een ander ECD dan in de intramurale zorg en dat werkt voor Vilente in de bedrijfsvoering niet optimaal. Vilente wil een integraal ECD zodat alle typen dienstverlening worden ondersteund vanuit één pakket. M&I/Partners heeft samen met Vilente een evaluatie- en selectietraject opgestart om op zoek te gaan naar een softwarepakket dat meer aansluit bij de huidige ontwikkelingen in “zorgland” en beter aansluit bij de missie en visie van Vilente. 

Ervaring

Peter Dijkstra, project/transitiemanager Vilente: 'we hebben voor M&I/Partners gekozen omdat zij ervaring hebben met het doorlopen van dit soort trajecten. M&I/partners focust goed op de kern die wij als Vilente zo belangrijk vinden, namelijk: 'Hoe helpen we de cliënt om zo goed mogelijk zijn of haar leven te blijven leiden' en neemt dat als vertrekpunt voor haar handelen. Kenmerkend voor de adviseurs van M&I/Partners is een heldere aanpak, goede afstemming en zorgvuldige voorbereidingen op sessies met de organisatie.'

'We hebben voor M&I/Partners gekozen omdat zij ervaring hebben met het doorlopen van dit soort trajecten. M&I/partners focust goed op de kern die wij als Vilente zo belangrijk vinden.'

Meer weten?

Voor meer informate neem contact op met Aukje! Wij adviseren u graag welk ECD bij uw organisatie past, hoe u meer rendement kunt halen uit alle data die verzameld wordt en hoe we domotica en E-Health aan het ECD kunnen verbinden.

Meer kennis opdoen over ECDVerbeter de zorg én het contact tussen medewerker en cliënt met nieuwe toepassingen!