Innoveren met ICT blijft noodzaak


Bij de eerste editie van ‘Innoveren met ICT is noodzaak’, verschenen in 2009, noemden we het rapport van de Commissie Scheepbouwer uit 2006. Een belangrijke conclusie uit dit rapport blijft onverminderd van kracht: innovatie moet leiden tot kwalitatief betere zorg tegen lagere kosten, door optimale inzet van ICT. Jaarlijks voeren wij met bestuurders uit de zorg een aantal rondetafelgesprekken rond dit thema. Deze vormen een belangrijk inspiratiebron ook voor deze editie van ‘Innoveren met ICT blijft noodzaak’

Wij delen onze kennis graag met meer mensen dan alleen onze opdrachtgevers. Over de combinatie innovatie en ICT hebben wij in 2013 twee rondetafelgesprekken gevoerd met ziekenhuis directeuren. In 2014 heeft ook een rondetafelgesprek over cure en care plaatsgevonden. Het werden boeiende gesprekken waarvan de journalistieke weerslag in dit boekje is opgenomen. Met twee infographics lichten we de Benchmark Medische Technologie 2013 en de ICT Benchmark Ziekenhuizen 2013 uit. Daarnaast vertellen wij u meer over interim-informatiemanagement en interim-ICT-management, projecten waaraan wij met onze opdrachtgevers werken en vindt u een greep uit onze meest recente publicaties in de zorg.Terug naar het overzicht

Hoe bereikt u digitale transformatie en welke strategie past bij uw organisatie?

Ontdek meer

Gerelateerde publicaties

Zorgvisie ICT - Er verandert veel in de markt voor het ECD. Waar de EPD-markt wordt gedomineerd door een paar softwareaanbieders, vindt bij het cliëntendossier juist een versnippering plaats.

Lees verder

We leven in een tijd waar ingrijpende digtiale veranderingen plaatsvinden. Digitale middelen maken het steeds meer mogelijk voor patiënten om zelf de regie te nemen. Deze digitalisering heeft grote impact in zorgorganisaties en vraagt veel van bestuur tot zorgmedewerkers.

Lees verder