Doorpakken op digitale transformatie


In het voorjaar van 2020 hebben we de effecten van de coronacrisis op digitalisering in de zorg onderzocht. Uit dit onderzoek onder ziekenhuizen en hun CIO’s bleek dat 91% een versnelling ziet in de digitale zorg. Maar liefst 65% ziet daarbij nieuwe werkvormen ontstaan en 39% vindt dat de samenwerking tussen primaire proces en ICT/medische technologie is vergemakkelijkt. Voldoende reden dus om door te pakken. Maar hoe pak je dit aan? Waar begin je en waarop te letten?

In vijf stappen naar succesvolle opschaling

M&I/Partners komt met een aanpak om in vijf stappen door te pakken op digitale transformatie.

 1. Begin met reflectie
 2. Kies je richting
 3. Organisatie en proces inrichten
 4. Implementatie toepassingen
 5. Succesvolle transformatie en opschaling

1. Begin met reflectie

De coronacrisis vroeg om snelle actie. Op het gebied van digitale zorg is in korte tijd veel bereikt. Echter niet alle toepassingen kennen ook ‘post coronacrisis’ de randvoorwaarden voor opschaling. Begin daarom met een goede reflectie van de digitale versnelling. Welke vragen zouden terug moeten komen in een dergelijke reflectie?

 • Welke behoeften van patiënten en/of eindgebruikers vullen digitale toepassing / processtappen in? Welke problemen zijn opgelost?
 • Welke sterke punten van de instelling kunnen met digitale middelen ook ‘post corona’ uitgenut worden?
 • Hoe kunnen de doelen van zorgorganisaties verder gerealiseerd worden met inzet van de digitale middelen?
 • Wat waren de succes- en faalfactoren, wat vasthouden en waarom? Denk aan mindset, samenwerkvorm, bemensing en besturing.

Tip: organiseer deze reflectie niet alleen met het bestuur en management, betrek ook patiënten/cliënten en zorgverleners.

2. Kies je richting

Uit de reflectie volgt welke mindset, samenwerking en vaardigheden voor de versnelling kunnen zorgen. Er zijn handvatten voor de organisatievorm en besturing. Er ontstaat onder andere inzicht in doelstellingen bij digitale processtappen, succesfactoren van digitale toepassingen en data dashboards waarmee gestuurd kan worden op capaciteit. Met deze inzichten kunnen de goede keuzes gemaakt worden; waarmee te stoppen, wat vasthouden en waarop versnellen?

3. Organisatie en proces inrichten

Met de gekozen richting wordt de organisatie ingericht, de aanpak van implementatie meer in detail uitgewerkt en zorgprocessen herontworpen: ‘Blended’ zorgprocessen met combinatie van digitale en fysieke stappen. In een innovatie aanpak in dialoog met de betrokken doelgroep en zorgverleners vindt ontwerp en implementatie plaats. Per ziektebeeld wordt het zorgproces uitgewerkt, dit omvat ook zorgprocessen in de keten, zoals hartfalen en COPD.

4. Implementatie toepassingen

In veel zorginstellingen is het gebruik van digitale zorgtoepassingen in de coronacrisis toegenomen. Absolute koploper hierin is beeldbellen. Ook gebruik van apps, zoals de Corona Check, thuismetingen en -monitoring, persoonlijke gezondheidsomgevingen en patiëntportalen nemen toe.

Aan de hand van voorbeelden bij chronische patiënten die eerst veel thuis werden bezocht, zien we hoe je in praktijk, digitaal werken een succes kan worden. Denk aan een diabetespatiënt die via een videoconsult een wondcontrole krijgt. Hier is sprake van een duidelijke urgentie en meerwaarde. De patiënt hoeft niet meer op locatie te komen en zorgmedewerkers besparen eveneens tijd.

5. Succesvolle transformatie en opschaling

Om succesvol op te schalen gelden de volgende randvoorwaarden.

 • Zorg voor een messcherpe visie; welk probleem ga je oplossen en voor wie?
 • Toets continu bij medewerker en patiënt.
 • Zorg de juiste mindset waarin experimenteren, fouten maken mag.
 • Zet geen nieuwe technologie in op oude processen.

Meer weten?

Bekijk de aanpak 'Doorpakken op digitale transformatie in de zorg' of neem vrijblijvend contact op met Antoon van Luxemburg.Terug naar het overzicht

Digitaal gedreven transformatie stelt het nieuwe eisen aan directie, bestuur en toezichthouders binnen de organisatie.

M&I/Partners adviseert en begeleidt bestuurders, toezichthouders, CIO’s, CxIO’s en managers met het ontwikkelen van digitaal leiderschap in uw organisatie.

Meer over digitaal leiderschap

Gerelateerde publicaties

Het is bijzonder te zien wat er in korte tijd op digitaal gebied veranderd en opgezet is. Deze veranderingen waren noodzakelijk want het was en is crisis. Maar wacht niet te lang met het voorbereiden van je organisatie op het einde van de crisis. In mijn dagelijkse praktijk kom ik vijf onderwerpen met betrekking tot digitalisering tegen die op dit moment aandacht vragen met het oog op de toekomst.

Lees verder

We leven in een tijd waar ingrijpende digtiale veranderingen plaatsvinden. Digitale middelen maken het steeds meer mogelijk voor patiënten om zelf de regie te nemen. Deze digitalisering heeft grote impact in zorgorganisaties en vraagt veel van bestuur tot zorgmedewerkers.

Lees verder