Hoe creëer je financiële ruimte voor innovatie?


De ICT-uitgaven van zorginstellingen zijn in 15 jaar gestegen van 4,2 naar 5,7 procent van het totale budget. Een interessant rijtje cijfers, dat voortkomt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen.

Van 4,2 naar 5,7 procent lijkt een klein verschil, maar dat is het niet. Jaar in jaar uit is er weliswaar sprake van een bescheiden toename van de uitgaven, maar cumulatief nam in 15 jaar het budget toch met een derde toe. Als percentage van de totale omzet bovendien, dus in absolute zin zijn de bedragen nog veel meer gestegen.

Ziekenhuizen zijn digitale organisaties

Dit verbaast mij niet. Steeds weer blijkt dat ziekenhuizen digitale organisaties zijn geworden, ik heb er al eerder een blog over geschreven. ICT is al lang niet meer ondersteunend aan het primaire proces, maar een fundamentele noodzaak voor de uitvoering ervan. Zonder ICT is goede zorg niet meer mogelijk, daar komt het op neer.

Dat heeft natuurlijk financiële consequenties, zoals blijkt uit de cijfers waarmee ik deze blog begon. De uitgaven blijven stijgen en dat geld moet worden vrijgemaakt.

Er is daarbij echter een probleem, en dat heeft te maken met voorspelbaarheid. De uitgaven voor huisvesting, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen, kun je voor een aantal jaren redelijk goed voorspellen. Je weet in grote lijnen wel zo ongeveer waar je het geld aan gaat besteden.

Bij ICT is dat anders. De digitalisering gaat zo snel dat je nu met geen mogelijkheid kunt zeggen wat je in 2025 precies gaat doen. Maar dat je dat geld gaat uitgeven en dat dat nodig is om als organisatie te blijven voortbestaan, dat staat wel vast.

Dat betekent dus kunnen leven met onzekerheid, in de wetenschap dat je zeker weet dat het mis zal gaan als je besluit niets te doen. Dan komt de innovatie in je organisatie immers tot stilstand en kun je niet meer voldoen aan de wensen van patiënten, overheid en verzekeraars.

Digitaal leiderschap

Dit vraagt om digitaal leiderschap. Als bestuurder moet je richting geven, en iedereen erbij betrekken die nodig is om die richting in te slaan. De patiënten, de medische staf, de raad van toezicht, de CIO, je collega-bestuurders, het management, de verpleging, externe stakeholders en verder iedereen die invloed heeft op het beleid.

Ingewikkeld?

Ja, het vraagt om scherpe keuzes maar vaak is meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt. Neem contact op om hierover verder te praten.Terug naar het overzicht

Masterclass: ICT in de boardroom in de zorg

 

Als toezichthouder en bestuurder in de zorg is het noodzakelijk de juiste dialoog te voeren over ICT en digitalisering. Meld u aan voor de masterclass 'ICT in de boardroom in de zorg' en krijg in een dag de noodzakelijke kennis, praktische tips en inzichten voor bestuurders en toezichthouders in de zorg. 

Naar de masterclass

Gerelateerde publicaties

Op 30 november is het boek feestelijk gelanceerd tijdens een bijeenkomst bij M&I/Partners. ‘CIO 3.0 - Leiden met Digitale Transformatie’ van Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg. Het boek biedt handvatten voor eenieder die succes wil behalen in het digitale tijdperk. Het is een volledig herziene en geactualiseerde versie van het succesvolle boek ‘CIO 3.0 – Het verschil maken bij digitale transformatie’ uit 2016. Jos van Hillegersberg wetenschappelijk directeur van JADS.nl, tevens hoogleraar aan de UTwente, schreef het voorwoord van het boek. 

Lees verder