ZoekenZorgrobotica biedt nog geen oplossing voor personeelstekorten

De belofte van zorgrobotica om een oplossing te bieden voor het personeelstekort in de zorg, wordt nog niet geheel waargemaakt. De redenen hiervoor zijn dat de techniek soms nog niet zo ver is dat de robot aan de verwachtingen voldoet, de kennis van zorgpersoneel over de mogelijkheden beperkt is en dat het door tijdgebrek moeilijk is om te investeren in het leren omgaan met zorgrobots.Volgens M&I/Partners, dat in samenwerking met de TU Eindhoven opnieuw onderzoek gedaan naar de stand van zorgrobotica in Nederland, neemt het aantal zorgrobots dat wordt gebruikt in de zorg wel toe. M&I/Partners onderscheidt onder meer …

Lees meer

Zorgrobotica draagt bij aan activatie en verbeterde zelfredzaamheid van cliënten

M&I/Partners organiseerde 24 juni jl. de bijeenkomst ‘robotica in de zorg’. Tijdens deze bijeenkomst werden de belangrijkste resultaten uit het zorgrobotica-onderzoek, die twee studenten aan de Technische Innovatiewetenschappen van de TU Eindhoven uitvoerden in opdracht van M&I/Partners, gepresenteerd. Uit het onderzoek en diverse casussen, waarin cliënten interacteren met bijvoorbeeld Zora en Paro, blijkt dat de cliënten actiever worden, meer zelfredzaam zijn en daarmee meer regie en autonomie verkrijgen. Belangrijke conclusies In het onderzoek zijn diverse zorginstellingen bezocht waarbij zorgrobotica succesvol wordt ingezet in het zorgproces, maar ook instellingen die de inzet weer beëindigden. Uit de onderzochte casussen  is een aantal succesfactoren …

Lees meer

De bomen in het robot-bos

Robots zijn geen noviteit. Fabrieken staan al geruime tijd vol met robots en hebben hier al veel taken van de mens overgenomen. In de zorg worden robots ook steeds normaler. We kunnen bijna spreken wildgroei.Social media, zoals Linkedin en Twitter staan bol van de aankondigingen van nieuwe robots en televisieprogramma’s zoals ‘Dit is de dag’ besteden er aandacht aan. Zelfs Minister Asscher mengde zich recent in de discussie. Toch zijn robots geen noviteit, fabrieken staan al geruime tijd vol met robots en hebben hier al veel taken van de mens overgenomen. Er zijn ook steeds meer robots die zich …

Lees meer

Overzicht AI-toepassingen in tijden van Covid

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker genoemd in combinatie met de coronacrisis. Maar waar kan AI ons nu bij helpen? Welke toepassingen zijn er in ontwikkeling? Wij hebben de verschillende initiatieven in kaart gebracht in kaart gebracht en geordend. In het overzicht van AI-toepassingen hebben we een indeling gemaakt op basis van vijf fases van een uitbraak waarbij AI toegepast kan worden: Vroege waarschuwingen en alertsPro-actieve waarschuwingen van een ontwikkelende uitbraak. Diagnose en prognoseEen second opinion, het vroeger en beter vaststellen van een diagnose, en het voorspellen van ziekteverloop.a. Diagnose op basis van CT scans (computer vision)b. Diagnose op basis van …

Lees meer

E-Healthreis een praktische gids naar succes

PGO's, portalen, domotica, robotica, zorgplatformen. Allemaal vormen van E-Health, maar wat heeft u nodig om E-Health in uw organisatie tot een succes te maken? Op die vragen geven wij in de 'E-Healthreis' stapsgewijs korte en duidelijke antwoorden. E-Healthreis een praktische gids naar succes

Lees meer

500 robots in je zorgorganisatie

Hoewel de massale adoptie van robots nog op zich laat wachten en de technologie nog grote stappen moet maken, is het interessant om alvast naar de toekomst te kijken. Wat doe je bijvoorbeeld met het beheer als je opschaalt naar 500 robots? We zitten midden in de robothype en waarschijnlijk zullen we voorlopig nog vooral benadrukken wat robots niet kunnen. Lees bijvoorbeeld het artikel in NRC wetenschap van afgelopen weekend over robots die nog ‘te dom, te duur en te onhandig’ zijn. En hoewel de massale adoptie dus nog op zich laat wachten en de technologie nog grote stappen moet maken, is het …

Lees meer

Aan de slag met ethische vragen met aanpak Begeleidingsethiek

M&I/Partners begeleidt organisaties om nieuwe technologieën op een ethisch verantwoorde manier toe te passen op basis van de “Aanpak Begeleidingsethiek” van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. De aanpak Begeleidingsethiek is een concrete aanpak om met betrokkenen de dialoog aan te gaan over de effecten van nieuwe technologieën én de waarden die daarbij in het geding komen.  Digitalisering en nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence (AI), big data en robotica roepen ethische vragen op. Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Waarvoor mag je data wel en niet gebruiken? Wat betekent het werken met een robot voor mensen? Ethiek als begeleider, niet als …

Lees meer