Benchmarking

Benchmarking


Filteren

Benchmarking

ICT Benchmark Ziekenhuizen
29-03-2018

ICT-kosten in ziekenhuizen verder gestegen

De ICT-kosten in ziekenhuizen zijn verder gestegen. In 2017 bedroegen de ICT-kosten 5,3% procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5%. De softwarekosten maken met 40% het grootste deel uit van de ICT-kosten. Dit blijkt uit onze jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen.

Lees meer
04-12-2017

Benchmarking van ICT-kosten

Benchmarking is een organisatieverbetermethode die onder meer kan worden ingezet voor het beheersen van ICT-kosten. M&I/Partners gaat in op aspecten van benchmarking van ICT-kosten om de keuzemogelijkheden te illustreren.

Lees meer
Stijging van ICT-kosten voor gemeenten
01-11-2017

ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner stijgen naar € 79,- als gevolg van de toegenomen eisen aan informatiebeveiliging & privacy én de groei van het belang van ICT in het sociaal en ruimtelijk domein.

Lees meer
ICT Benchmark gemeenten
27-10-2016

ICT-kosten gemeenten opmerkelijk stabiel

De ICT-kosten per inwoner bedragen gemiddeld € 72,-. Dit is hetzelfde als vorig jaar. Sinds 2013 zijn de ICT-kosten zeer stabiel: tussen de € 72,- en € 74,- per inwoner. Als gevolg van de decentralisaties zijn de begrotingen van gemeenten gestegen met 9,8%

Lees meer
Benchmark Woningcorporaties
30-06-2016

Woningcorporaties investeren in ‘digitale corporatie’

Woningcorporaties investeren in de 'digitale corporatie'. Dit is terug te zien in de toename van ICT-kosten. De ICT-kosten per verhuureenheid stijgen naar € 152,-. Vorig jaar bedroegen de ICT-kosten nog € 137,-. 

Lees meer
ICT Benchmark GGZ
04-01-2016

ICT-kosten dalen in de GGZ

ICT-kosten als percentage van de omzet dalen tot 4,55 procent in de geestelijke gezondheidszorg. Na jaren van flink toenemende kosten op het gebied van ZIS/EPD is dit jaar een daling te zien terug naar het niveau van 2013.

Lees meer
ICT Benchmark Care
03-01-2016

ICT in de Care: van kostenpost naar waardecreatie

Care-instellingen werken steeds meer digitaal. Dit blijkt uit een stijging van het aantal werkplekken per FTE. De ICT-kosten ten opzichte van de omzet bedragen dit jaar gemiddeld 3,6%, in 2014 was dit 2,9%. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Care van M&I/Partners.

Lees meer
ICT kosten zorg
27-12-2015

Software en personeel grootste kostenpost in zorg

Er wordt in totaal gemiddeld bijna 50 procent van de totale ICT-kosten in de zorg uitgegeven aan software en personeel.

Lees meer
ICT Benchmark Ziekenhuizen
28-10-2015

Stijging ICT-kosten ziekenhuizen zet zich voort

Een stijging van de ICT-kosten zet zich voort. De ICT-kosten bedragen bijna 5% van de omzet. Ook uitgedrukt per medewerker nemen de ICT-kosten toe. Zo blijkt uit de ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners.

Lees meer
ICT Benchmark Gemeenten
29-09-2015

ICT-kosten per inwoner gedaald met 3%

De ICT-kosten per inwoner bedragen in 2014 € 72, een daling van 3%. Burgerzaken en Sociale zaken & Werkgelegenheid zijn de primaire processen met de hoogste ICT-kosten. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2015 van M&I/Partners uitgevoerd bij 24 gemeenten.

Lees meer