Home | Werken bij | Contact
Al het nieuws
Blogs
Jubileum 2015

ICT in de Care: op weg van kostenpost naar waardecreatie

Resultaten ICT Benchmark Care 2015
3 januari 2016

Care-instellingen werken steeds meer digitaal. Dit blijkt uit een stijging van het aantal werkplekken per FTE. De ICT-kosten ten opzichte van de omzet bedragen dit jaar gemiddeld 3,6%, in 2014 was dit 2,9%. Domotica is nog geen integraal onderdeel van ICT. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Care 2015 van M&I/Partners.

Digitalisering leidt tot meer werkplekken

Steeds meer Care-instellingen werken met een Elektronisch Cliënten Dossier, waarbij zorgmedewerkers met behulp van (mobiele) devices bij de bron de informatie verwerken. Deze verwerking bij de bron vraagt om meer of andere middelen ICT-middelen. Laptops of tablets vervangen de ‘klassieke’ vaste PC. Binnen de intramurale setting hebben thin-cliënts nog het grootste aandeel qua werkplek. M&I/Partners verwacht dat deze beweging zich de komende jaren verder door zet. Hierdoor neemt het aantal werkplekken per FTE toe.

Stijging ICT-kosten zet door

Gemiddeld wordt in de Care 3,6% van de omzet uitgegeven aan ICT. Dit percentage ligt hoger dan bij de ICT Benchmark Care 2014, waar 2,9% van de omzet werd uitgegeven aan ICT. Als we dit percentage vergelijken met andere benchmarks in de zorg (GGZ-instellingen 5,24% en ziekenhuizen 4,66%), dan is dit nog beduidend lager. De verwachting is dat het percentage ICT-kosten ten opzichte van de omzet de komende jaren nog gaat toenemen richting de 5% door toenemende digitalisering in het primair proces.

Domotica nog geen integraal onderdeel van ICT

In de praktijk blijkt het lastig om bij domotica de toepassingen en kosten in kaart te brengen. Veelal omdat domotica onder facilitair hangt of omdat locaties vanuit een eigen budget aankopen doen. Vanuit waardecreatie voorziet M&I/Partners toch een verdere integratie tussen ECD en domoticatoepassingen. Niet als vervanging van maar als toegevoegde waarde. De integreerbaarheid tussen domotica en ICT is hierbij een belangrijke succesfactor.

Over de ICT Benchmark Care

De ICT Benchmark Care is in 2015 voor de tweede keer uitgevoerd. De benchmark geeft inzicht in kosten en prestaties van ICT. Belangrijk onderdeel van de benchmark zijn twee inzichtbijeenkomsten voor de deelnemers waarin het verhaal achter de cijfers centraal staat. In april 2016 start de ICT Benchmark Care voor de derde keer.


VINDEN
DELEN
Nieuws
ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%
ICT-kosten opmerkelijk stabiel
De gemeentelijke ICT-kosten door de jare...
ICT-kosten dalen in de GGZ
Bijdrage van M&I/Partners op Vlerick...

Publicaties
Benchmarking van ICT-kosten
De ICT-kosten bij gemeenten
Nieuwsbrief M&I/Partners
Corporaties besparen mét ICT in plaats ...
ICT-kosten opmerkelijk stabiel

Contactpersonen
Bart Bosch
Mirjam Verheijen

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers