Home | Werken bij | Contact
Al het nieuws
Blogs
Jubileum 2015

ICT-kosten dalen in de GGZ

4 januari 2016

ICT-kosten als percentage van de omzet dalen tot 4,55 procent in de geestelijke gezondheidszorg. Na jaren van flink toenemende kosten op het gebied van ZIS/EPD is dit jaar een daling te zien terug naar het niveau van 2013.

De ICT-kosten als percentage van de omzet dalen tot 4,55 procent. Dit is een trendbreuk met de stijgende lijn die tot dit jaar zichtbaar was in de GGZ. Daar waar de softwarekosten nog zijn toegenomen zijn vooral de kosten voor ICT-personeel flink afgenomen.

Omzet per medewerker blijft stijgen

Net als in de voorgaande edities van de ICT Benchmark GGZ zien we een toename in de omzet per medewerker. Deze stijging laat zich verklaren door de druk op de organisaties om verder te bezuinigen. Met andere woorden: met minder mensen moet men hetzelfde blijven leveren.

ZIS/EPD-sector in stabiele zijligging of in rustiger vaarwater?
Na jaren van flink toenemende kosten op het gebied van ZIS/EPD zien we dit jaar een daling terug naar het niveau van 2013. De kosten voor het ZIS/EPD zijn nog altijd aanzienlijk met een gemiddelde van € 355,- per gebruiker per jaar. Echter zien we dat de meeste instellingen inmiddels de implementatiefase achter de rug hebben en hierdoor minder kwijt zijn aan de eenmalige transitiekosten. Deze ietwat genormaliseerde situatie roept de vraag op waar de ICT binnen de GGZ zijn pijlen nu op gaat richten.

Ambulantisering van de sector te zien in de cijfers

In de cijfers zien we een stijging terug in de werkplekdekking. Dat wil zeggen, er zijn steeds meer werkplekken per medewerker. Dit komt doordat steeds meer zorg, ook binnen de GGZ, ambulant wordt geleverd. Door deze beweging worden medewerkers steeds meer uitgerust met mobiele devices. Vorig jaar waren er 1,03 werkplekken per medewerker, dit jaar is dat al gestegen naar 1,14 werkplekken per medewerker.

ICT Benchmark GGZ

In januari 2016 start M&I/Partners de zevende ronde van de ICT Benchmark GGZ. Wilt u meer informatie? Bekijk dan www.mxi.nl/ictbenchmarkggz.


VINDEN
DELEN
Nieuws
ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%
Startup gezocht in de Care
ICT-kosten opmerkelijk stabiel
De kaarten worden opnieuw geschud
Marktverkenning ZIS/EPD in de GGZ

Ervaringen
Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis - Projec...
GGZ Delfland - Na opschoonoperatie klaar...

Publicaties
Gekkenwerk binnen GGZ, doorgeslagen rege...
Tekortkomingen en wensen (EPD in de GGZ)
Outsourcing in de GGZ
Innovatie in de Care
Benchmarking van ICT-kosten

Contactpersonen
Bart Groothuis
Steven Bonnee

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers