Home | Werken bij | Contact
Al het nieuws
Blogs
Jubileum 2015

ICT-kosten opmerkelijk stabiel

Resultaten ICT Benchmark Gemeenten 2016
27 oktober 2016

De ICT-kosten per inwoner bedragen gemiddeld € 72,-. Dit is hetzelfde als vorig jaar. Sinds 2013 zijn de ICT-kosten zeer stabiel: tussen de € 72,- en € 74,- per inwoner. Als gevolg van de decentralisaties zijn de begrotingen van gemeenten gestegen met 9,8%. Het percentage ICT-kosten van de begroting is derhalve gedaald van 2,5% naar 2,2%. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2016 van M&I/Partners uitgevoerd bij 24 gemeenten.

ICT-kosten opmerkelijk stabiel

De ICT-kosten zijn stabiel gebleven op € 72,- per inwoner. Sinds 2013 zijn de ICT-kosten per inwoner binnen een bandbreedte van circa € 72 tot € 74 per inwoner gebleven. De ICT-kosten van gemeenten stijgen niet, terwijl gemeenten wel steeds afhankelijker worden van ICT.
Jos Smits (professional partner bij M&I/Partners): 'Des te opmerkelijker is deze stabilisatie in het licht van de decentralisaties per 1 januari 2015. Ondanks de majeure omvang is de impact van de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten op ICT-gebied beperkt gebleven'.

Hogere ICT-kosten voor grote gemeenten

Bij grote gemeenten (100.000+) bedragen de ICT-kosten gemiddeld € 76 per inwoner. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde voor kleinere gemeenten (100.000-). Voor hen bedragen de gemiddelde ICT-kosten € 59 per inwoner. Dit heeft een aantal redenen:
er is sprake van een omvangrijker takenpakket voor de grotere gemeenten die ICT-kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld een parkeervergunningapplicatie);
meer complexiteit, dat uit zich vooral in extra capaciteit in de informatisering en extra bureaucratie;
hogere kwaliteit van de dienstverlening met name op het gebied van servicewindow en continuïteit.

'Dit roept wel de vraag op in hoeverre ICT-samenwerkingen kunnen leiden tot kostenreductie. De realiteit van veel van die samenwerkingen is dat die doelstelling dan ook niet gehaald wordt.' Aldus Jos Smits.

ICT-kostenpercentage begroting gedaald: van 2,5% naar 2,2%

Door de invoering van de drie decentralisaties in het sociale domein is de gemiddelde gemeentebegroting van de deelnemers met 9,8% gegroeid. Eén derde van de gemeentebegroting gaat op aan het sociale domein (de verzameling van (nieuwe) zorgtaken, bijstandsuitkeringen en andere welzijnsuitgaven). De ICT-kosten zijn echter gelijk gebleven waardoor het percentage ICT-kosten van de begroting gedaald is van 2,5% naar 2,2%.

'De ICT-kosten voor het sociale domein zelf zijn met 60% toegenomen. Gemeenten hebben afgelopen jaar nieuwe software aangeschaft om de taken uit te kunnen voeren. Om die uitgaven op te vangen hebben andere afdelingen minder ICT-projecten uitgevoerd. De totale ICT kosten zijn immers niet gestegen', vertelt Gerrit Duits, adviseur bij M&I/Partners.

Een andere verklaring voor de stabiele ICT-kosten zit in de verborgen ICT-kosten. 'ICT wordt soms ook door de afdeling sociaal domein zelf aangeschaft uit het transitiebudget, zonder dat de afdeling ICT dat weet. De ICT-manager is niet meer volledig in regie over de ICT in het gemeentehuis' aldus Gerrit Duits.

Verborgen ICT-kosten

'Deze verborgen ICT-kosten en de verplaatsing van de investeringsruimte van andere domeinen naar het sociale domein roepen ook de vraag op of deze strategie is vol te houden. De investeringen in het sociale domein zijn nog niet afgerond en ook op de andere domeinen staan de ontwikkelingen niet stil. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Omgevingswet en de ontwikkelingen op het gebied van data, privacy en informatieveiligheid. De verwachting is dat de ICT-kosten de komende jaren moeten stijgen.' Aldus Jos Smits.

Jos Smits

Voor meer informatie neem contact op met Jos Smits

jos.smits@mxi.nl
06 - 20 59 46 30

Lees meer over de ICT Benchmark Gemeenten.


VINDEN
DELEN
Nieuws
Mijn Zorg Log wint de Computable Award 2...
Uitstel omgevingswet is een zegen!
Minder mensen, minder regels - Uitgespro...
ICT-kosten gemeenten stijgen met 10%
Administratieve capaciteit zorgaanbieder...

Ervaringen
Gemeente Dalfsen kan vooruit met nieuwe ...
Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk - E...
De ontwikkeling van de gemeente Urk
VNG i-Sociaal Domein - Administratieve l...
Gemeente Haarlemmermeer - Verwijsindex r...

Publicaties
Beleidsambtenaar is informatieadviseur v...
Informatieveiligheid: Chefsache!
Wat vraagt de Omgevingswet van overheden...
Jaarboek M&I/Partners
Ketenberichtenverkeer op orde

Contactpersonen
Gerrit Duits
Jos Smits

Bezoekadres
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

Postadres
Postbus 477
3700 AL Zeist

T (030) 2 270 500
E info@mxi.nl
I www.mxi.nl
Benchmarks M&I/Partners
ICT Benchmark Care
ICT Benchmark Gemeenten
ICT Benchmark GGZ
ICT Benchmark Woningcorporaties
ICT Benchmark Ziekenhuizen
Benchmark Medische Technologie Ziekenhuizen

Overige Benchmarks
Benchmark Financiële Functies Woningcorporaties
Benchmark Klant Contact Center Woningcorporaties
IT-Happiness Benchmark
Volg ons
Ook werken bij M&I/Partners?
Mensen
Contact

Privacybeleid
Voor de pers